اینترنت اکسپلورر از ورژن ۱ تا ۸ با Utilu IE Collection

این هم Setup مجموعه IE که می تونید همزمان چند نسخه اش رو باهم داشته باشید شامل :

 • Internet Explorer 1.0 (4.40.308)
 • Internet Explorer 1.5 (0.1.0.10)
 • Internet Explorer 2.01 (2.01.046)
 • Internet Explorer 3.0 (3.0.1152)
 • Internet Explorer 3.01 (3.01.2723)
 • Internet Explorer 3.03 (3.03.2925)
 • Internet Explorer 4.01 (4.72.3110.0)
 • Internet Explorer 5.01 (5.00.3314.2100)
 • Internet Explorer 5.5 (5.51.4807.2300)
 • Internet Explorer 6.0 (6.00.2800.1106)
 • Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180)
 • Internet Explorer 7.0 (7.00.5730.13)
 • Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702)

دانلود : حجم ۵۰ مگ تقریبا

اطلاعات بیشتر در سایت سازنده : http://utilu.com/IECollection/

Internet Explorer 1.0 (4.40.308) in Windows NT 4.0 Workstation

ادامه خواندن “اینترنت اکسپلورر از ورژن ۱ تا ۸ با Utilu IE Collection”