اینترنت اکسپلورر از ورژن ۱ تا ۸ با Utilu IE Collection

این هم Setup مجموعه IE که می تونید همزمان چند نسخه اش رو باهم داشته باشید شامل :

 • Internet Explorer 1.0 (4.40.308)
 • Internet Explorer 1.5 (0.1.0.10)
 • Internet Explorer 2.01 (2.01.046)
 • Internet Explorer 3.0 (3.0.1152)
 • Internet Explorer 3.01 (3.01.2723)
 • Internet Explorer 3.03 (3.03.2925)
 • Internet Explorer 4.01 (4.72.3110.0)
 • Internet Explorer 5.01 (5.00.3314.2100)
 • Internet Explorer 5.5 (5.51.4807.2300)
 • Internet Explorer 6.0 (6.00.2800.1106)
 • Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180)
 • Internet Explorer 7.0 (7.00.5730.13)
 • Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702)

دانلود : حجم ۵۰ مگ تقریبا

اطلاعات بیشتر در سایت سازنده : http://utilu.com/IECollection/

Internet Explorer 1.0 (4.40.308) in Windows NT 4.0 Workstation

Internet Explorer 1.5 (0.1.0.10) in Windows Vista

Internet Explorer 1.5 (0.1.0.10) in Windows Vista

Internet Explorer 1.5 (0.1.0.10) in Windows 7

Internet Explorer 1.5 (0.1.0.10) in Windows 7

Internet Explorer 2.01 (2.01.046) in Windows Vista

Internet Explorer 2.01 (2.01.046) in Windows Vista

Internet Explorer 3.0 (3.0.1152) in Windows 7

Internet Explorer 3.0 (3.0.1152) in Windows 7

Internet Explorer 3.01 (3.01.2723) in Windows 7

Internet Explorer 3.01 (3.01.2723) in Windows 7

Internet Explorer 4.01 (4.72.3110.0) in Windows 7

Internet Explorer 4.01 (4.72.3110.0) in Windows 7

Internet Explorer 5.01 (5.00.3314.2100) in Windows XP

Internet Explorer 5.01 (5.00.3314.2100) in Windows XP

Internet Explorer 5.5 (5.51.4807.2300) in Windows XP

Internet Explorer 5.5 (5.51.4807.2300) in Windows XP

Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180) in Windows XP

Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180) in Windows XP

Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180) in Windows XP

Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180) in Windows XP

Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180) in Windows Vista x64

Internet Explorer 6.0 (6.00.2900.2180) in Windows Vista x64

Internet Explorer 7.0 (7.00.5730.13) in Windows XP

Internet Explorer 7.0 (7.00.5730.13) in Windows XP

Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702) in IE 7 Mode in Windows 7

Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702) in IE 7 Mode in Windows 7

Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702) in Windows XP

Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702) in Windows XP

Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702) in Windows 7

Internet Explorer 8.0 (8.00.6001.18702) in Windows 7

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.